Menu sluit
Menu sluit

Ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het (mee) organiseren van schoolactiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Avond2daagse en het openingsfeest aan het begin van het schooljaar. Ook organiseert de ouderraad activiteiten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en meepraten over ontwikkelingen op school en opvoeding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ouderavond en de Soep en Zopie tijdens de kerstviering van de kinderen. Verder is de ouderraad klankbord voor de directie en de MR. Ontwikkelingen in de school worden besproken in de Ouderraadsvergaderingen in aanwezigheid van Annet Baart.

De Ouderraad bestaat uit: Vincent Francisca, Anna-Hilde Lindeboom, Carlo Tiecken, Paolo de Rosa, Joost Mangnus.