Menu sluit
Menu sluit

MR

Het doel van de MR is: medezeggenschap van schoolteam en ouders over de beslissingen, die de directie ten aanzien van de school neemt, te realiseren. Voor een aantal zaken heeft de schoolleiding instemming nodig van de MR. Dit betekent dat de meerderheid van de leden van de MR akkoord moeten gaan. Voor andere onderwerpen moet de MR in de gelegenheid gesteld worden een advies uit te brengen, vóór er besluiten genomen zijn. Twee keer per jaar overlegt de MR met de Oudercommissie van BLOS over IKC zaken.

Kindercampus Molenpark is ook vertegenwoordigd in de de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur van de school over onderwerpen die alle scholen van het bestuur aangaan, zoals bijvoorbeeld over de klachtenregeling op scholen en de minimum- en maximumbedragen van de ouderbijdrage.

De MR bestaat uit:

  • Ouders: Frank van Mil (voorzitter), Leen Sterckx, Erik Rouw, Bart luttikhuis, Veerle Erkens, Marije van Vlisteren en Marcel Otto
  • Team: Sanne Frieling, Pauline Lemmens, Marije Bronkhorst, Mandy Bruning en Isis van Nunen

Als u vragen of opmerkingen heeft voor de MR dan kunt u deze mailen naar de voorzitter via dutchmil@gmail.com